NOVINKY A POZVÁNKY

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ P. Demitru v Dubnici nad Váhom (TU)

 

Ponuka krúžkov na nový

školský rok   2019/2020

Prihláška TU

Čestné vyhlásenie TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Športové krúžky

Mária Mončeková:

Šport hrou – Šmoulinky 4 -7 rokov

Krúžok je určený pre všetky dievčatá od 4 rokov do 7 rokov, ktoré majú veľa energie a chcú si ju vybiť práve pohybovou činnosťou. Stretávať sa budeme v malej telocvični kde si spoločne zašportujeme, zašantíme a zaskáčeme na fitloptách a na trampolínkach a to všetko hravou formou.

Šport hrou – Šmolkovia 4 -7 rokov

Je určený pre všetkých chlapcov, ktorí majú veľa energie a chcú si ju vybiť pohybom. Stretávať sa budeme v telocvični, kde si spoločne zašportujeme, zacvičíme na fitloptách, zahráme futbal, florbal, zaskáčeme na trampolínkach a rôzne súťažné disciplíny.

Florbal chlapci od 5 -15 rokov

Florbalový krúžok je určený pre detičky od 5 rokov. Počas krúžku si deti osvoja na tréningoch techniku hry, nacvičia rôzne herné situácie, nahrávky, strely na bránku a spoločne si to zopakujeme pri priateľskom zápase.

Partička (pre rodiny)

Naučme sa spoločne tráviť čas, zrelaxovať, oddýchnuť si, vypnúť a zabaviť sa. Vytvoríme skvelú partiu pri rôznych športových aktivitách ako futbal, florbal, bedminton, kde si vybijú energiu hlavne chlapi, tvorivých činnostiach, jumpingu, kde zrelaxujú ženy, a rôzne aktivity pre Vaše deti.....hlavne trávime čas spoločne a mega sa zabavíme J

Jumping dance ( od 6 - 15 rokov)

Jumping  pre dospelých

 

Chceš lepšiu kondičku a pritom si zlepšiť náladu?  Vyskúšaj Jumping - originálne a zábavné skupinové cvičenie na malých patentovaných trampolínach pod vedením certifikovanej inštruktorky. Pravidelným cvičením zvyšujeme odolnosť voči fyzickému a emočnému stresu. Cvičením sa vyplavujú ENDORFÍNY-hormóny šťastia.

Jumping dance – naučíme sa tanečné choreografie na trampolínkach, ktoré neskôr predvedieme na vystúpeniach.

 

Mgr. Zuzana Rajcová:

 

Jazdecký krúžok pre deti ZŠ od 6  rokov  

Je určený pre „koničkárov - ky“ deti, ktoré majú radi kone. Na krúžku sa naučíme ako sa pri koňoch treba správať,  naučíme sa základnej starostlivosti ako je vyčistiť, pripraviť si koňa na jazdenie a samotné jazdenie na koni.

Chovateľský krúžok - od 7 rokov

-starostlivosť o naše zvieratká

Bedminton 1 -8.ročník ZŠ - Ing. Irena Habšudová

Základné pravidlá bedmintonu, rekreačná hra pre začiatočníkov i pre pokročilejších.

Rekreačná forma je v porovnaní s inými športovými hrami nenáročná. Je preto príjemným spestrením pohybovej aktivity v rámci zdravého životného štýlu detí, pomáha udržať telesnú kondíciu, rýchle a presné reakcie, silu svalových skupín ramien, rúk, chrbta, no aj nôh.

 
   
Monika Kňažeková, Bc. Lenka Vodičková

Gymnastika

Gymnastika je všestranný šport telesných cvičení. Rozlišujeme športovú, modernú, akrobatickú, rytmickú a aeróbnu gymnastiku.

Aikido - Ing. Thomas Švec

Tanečné krúžky

Mgr. Dominika Fandrová:

Tweety Drobci

Tanečná  pohybová príprava – deti od 4. rokov

Tanečná pohybová príprava je odrazom pre všetky tanečné štýly, ale aj pre každú pohybovú aktivitu. Tréningy zložené z hier, základnej gymnastiky, cvikov na správne držanie tela, rytmické cvičenia a nácvik tanečných krokov, ktoré sú spájané do choreografie. Naši najmenší sa často zúčastňujú rôznych vystúpení.

Tweety 1. ročník

Tweety 2. ročník

Tweety 3. ročník

Tweety 4. ročník

Deti I. stupňa ZŠ sa zameriavajú na pohybovú a gymnastickú prípravu, venujú sa tanečným štýlom show dance a disco, hip hop. Na krúžku nebudú chýbať ani hudobno-rytmické hry.

Tweety 5. ročník

Tweety 6. a 7. ročník JVK

Tweety  JVK

Dievčatá II. stupňa ZŠ a SŠ sa prevažne venujú tanečným štýlom  hip-hop, show dance, disco, jazz. Tanečníčky sa zúčastňujú rôznych vystúpení a súťaží.

 

 
   
Danka Gerschdorfová:

Mažoretky

Dievčatá sa budú venovať modernému tancu a práci s paličkami a pompónmi.

Bc. Lenka Vodičková:

Mini kids

tanečná prípravka predškolákov           

Krúžok zameraný na tanečnú a pohybovú prípravu detí. Spoločne sa naučíme jednoduché tanečné choreografie prispôsobené veku detí. Nebudú chýbať hry, riekanky, pesničky a vystúpenie pre rodičov.

 

TWEETY DISCO DANCE – deti I.stupňa ZŠ (do 10 rokov)

Krúžok zameraný na tvorbu choreografií v tanečnom štýle disco dance.

Počas celého roka sa budeme venovať technike, tvorbe choreografie a 

základom gymnastiky.

TWEETY juniori – začiatočníci, pokročilí                       

Krúžok zameraný na tanečný štýl hip hop a street  dance show.

Tanečníci II.stupňa ZŠ  (11-15 rokov).

Roztlieskavačky                                                                             

Tanečný krúžok zameraný na tvorbu dynamických pódiových choreografií s využitím POM POM

náčinia. V šk. roku 2019/2020 otvárame vekovú kategóriu DETI  a JUNIORI.                                                                                    

Deti:  3-4-5 ročník ZŠ ( do 11 rokov)                                     

Juniori: 6-7-8-9 ročník ZŠ  (12-14 rokov)                                         

Max. počet v skupine 15 tanečníčok

  • Na tanečné krúžky MINI DANCE, DISCO DANCE, ROZTLIESKAVAČKY je potrebné deťom zabezpečiť akékoľvek čierne tanečné balerínky.                        

 

Spoločensko-vedné krúžky

PaedDr. Tamara Gräffinger:

Little ones – malí drobci

Anglický jazyk – 3. Roky +

Clever hearts – šikovné srdiečka

 Anglický jazyk – 3.-4.ročník ZŠ

Lets have some fun – poďme sa zabávať

Anglický jazyk –  druhý stupeň ZŠ.

AJ Jolly Phonics

Angličtina – metóda hláskovania - pre mamičky s deťmi

AJ Jolly Phonics

Metóda hláskovania(1.-2. Ročník ZŠ)

MC Bambuľka

Oddychové dopoludnie mamičky s deťmi , hry, aktivity, prednášky.

 

Umelecké krúžky

Bc. Alena Ladecká:

Babinec (Praktické dievča) 8 -15 rokov

Priestor pre dievčatá na rozvoj a podporu praktických zručností. Vychádzky, zamerané na spoznávanie prírody,  základy ručných prác, tvorba umeleckých predmetov z rôznych materiálov, šperky, základy varenia ......

Umelecké remeslá 8 – 15 rokov

Krúžok je vhodný pre dievčatá i chlapcov. Tvorenie z rôznych materiálov, dekoratívne predmety z drôtu, keramickej hliny, zdobenie  skla, textílií – rôznymi technikami, tvorenie z papiera,  sezóne dekorácie z prírodných materiálov ....

Moderné drôtikovanie 9 – 15 rokov

Krúžok je zameraný na tvorbu dekoratívnych a úžitkových predmetov v modernom drotárstve, originálnych šperkov a darčekov z drôtu v kombinácii s iným materiálom.

 

Keramický krúžok  pre žiakov základných škôl 7 - 15

Modelovanie rôznych predmetov z keramickej hliny, povrchová úprava vypálených výrobkov.

 

Quilling -  krúžok pre dievčatá, chlapcov  od 8 do 15 rokov

Je to zaujímavá  technika ručnej práce z papiera, vytvárajú sa rôzne špirálky,

z ktorých sa dajú vyskladať obrazy, zvieratká, kvety, veľkonočné a vianočné dekorácie.....                                                                                          

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     

Výtvarný krúžok pre deti predškolského veku  ( od 5 do 6 rokov)

Kreslenie ceruzkou, pastelkami, voskovkami, modelovanie z plastelíny, keramickej hliny, slaného cesta, maľovanie  vodovými farbami, temperovými farbami, tvorenie z papiera, skladanie, strihanie, lepenie.

 Výtvarný krúžok pre žiakov od 7 – 9 rokov

Výtvarné aktivity – koláže, tvorenie so šablónou, odtláčanie farieb, obrazy z recyklovateľných materiálov, frotáž, maľovanie suchým pastelom, práca s papierom, drôtom, quilling – tvorenie

z papierových pruhov, modelovanie z rôznych materiálov ....

 

Mgr. Alena Porubčanová:

Nové tvorivé techniky (od 8 rokov)

Korálkovanie a maľovanie na vodnej hladine – technika EBRU, technika ENKAUSTIKA – maľba voskom, žehličkou.

Technické krúžky

Mária Mončeková:

Počítačový kurz pre dospelých a seniorov -začiatočník

Spoločne sa naučíme: základné ovládanie s PC, práca s e-mailom, základné zloženie PC, ovládanie internetu a vyhľadávanie dostupných informácií, vloženie a prehľadávanie fotografií....

www stránky  - vyhľadávanie počasia, receptov, dopravných spojení..... a podobne.

Spoločne sa naučíme základy na počítači, vďaka ktorým dokážete sami ovládať svoj počítač doma

 

LEGO krúžok 4-7 rokov

 

Ak máš rád túto stavebnicu , tak neváhaj a pridaj sa. Naučíme sa povoliť uzdu tvorivosti a fantázii. Postavíme si  rôzne  modely , stavby, krajinky ....a iné.

     Deti sa zoznámia s rôznymi témami, zlepšia si jemnú motoriku a komunikáciu. Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich.

 

Zápis prebieha

od 3.6.2019 do 13.9.2019

Činnosť krúžkov začína od 16.9.2019

Prihlášku aj s čestným prehlásením  na záujmový krúžok si môžete stiahnuť z našej webovej stránky : www.cvcdubnica.sk/ NOVINKY

alebo

https://www.facebook.com/cvcdubnica

 

Nezabudnite, že CVČ je prijímateľom vzdelávacích poukazov. Dieťa, ktoré odovzdá vzdelávací poukaz

má krúžok zdarma alebo v prípade drahšieho krúžku doplatí iba pol školného.

Vzdelávacie poukazy sa musia odovzdať najneskôr do 27.9.2019

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

TOPlist